Với riêng tôi cũng như các thế hệ học sinh đã và đang trưởng thành từ mái trường THCS Thăng Long sẽ mãi nhớ về trường như một bến đỗ bình an, một điểm tựa tinh thần vững chắc để ...