Dù khoảng cách xa xôi nhưng sự gắn kết giữa Thăng Long và Hwajeong luôn bền chặt thông qua sự trao đổi thông tin liên tục giữa 2 bên giáo viên và học ...